produkty bankowe

Lista podręczna produktów bankowych

Bardzo często mówi się wielu o produktach bankowych, odmieniając te słowa na wszelkie możliwe sposoby, trochę tracąc kontakt z ich znaczeniem i pojemnością tego pojęcia. Jest to tym bardziej trudne zagadnienie, że dynamicznie rozwijające się rynkowe gospodarki nieustannie dodają do pakietu znanych produktów bankowych nowe pozycje, zastępujące lub uzupełniające poprzednio używane.

Produkty bankowe to zagadnienie ogromnie szerokie i tylko w części kierowane do indywidualnych odbiorców usług i produktów

Tworząc podręczną listę produktów bankowych można na niej umieścić: lokaty, depozyty, konta, karty płatnicze i kredytowe, produkty leasingowe, wynajem skrytek sejfowych, poręczenia i gwarancje no i rzecz jasna kredyty.

Kredyty jako produkt bankowy zapewne są najbardziej popularnym aktywem finansowy – choćby dlatego, że w chwili obecnej są najbardziej pożądanym elementem bankowej oferty, szczególnie w częściach dotyczących kredytów ratalnych i kredytów hipotecznych – to w strefie dla indywidualnych. Firmy poszukują nieodzownych kredytów inwestycyjnych i obrotowych.

Coraz większa część obrotu pieniężnego w gospodarce odbywa się w formie przelewów na dedykowane konta bankowe

Nawet zatem najtrudniejszy dla bankowców segment ludzi w podeszłym wieku coraz intensywniej korzysta z produktów bankowych pozwalających odbierać ich należności bezpośrednio na rachunki bankowe – co więcej, ten właśnie segment klientów zaczyna korzystać coraz intensywniej z możliwości, jakie daje aktywny dostęp do konta internetowego. W szczególności, jeśli chodzi o zakupy w sieci internetowej. Te bowiem, poza oszczędnościami biorącymi się z relatywnie dużych różnic cen w sklepach internetowych i tradycyjnych, mają dodatkowy walor oszczędności czasu i oszczędności wynikających z braku przejazdów związanych z zakupami. Ten ostatni element jest szczególnie mocno doceniany przez mieszkańców małych miejscowości i wsi – nasycenie łączami internetowymi, wynikające z dużej aktywności operatorów stacjonarnych, komórkowych i bezprzewodowych staje się coraz przyzwoitsze, a możliwość odbierania zakupów w domu stanowi o istotnie wyższej opłacalności takiej formuły ich dokonywania.

Największe korzyści związane z zakupami na odległość można mieć zaś wtedy, gdy całą operację płatniczą dokonuje się w formie przedpłaty wykonywanej elektronicznie

Dodatkowo rozwój usług internetowych pozwala na coraz szersze zajmowanie się rozmaitymi formami inwestowania na odległość, gdzie znów czynnik pełnego przeglądu konkurujących ofert na odległość stanowi ważny bodziec i zachętę do takich metod oszczędzania.

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *